Счетоводство • Данъци • Закони | Новини и анализи в помощ на бизнеса

На Фокус

Данъчно третиране и счетоводното отчитане на ваучерите за храна

Указание с дата 10 май 2022 г., чиято цел е да поясни счетоводното отчитане и данъчното третиране само на ваучерите за храна по чл.209, ал.1 от ЗКПО, е достъпно за заинтересованите лица в рубриката Данъчна политика ⇒ Ваучери за...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 21.04.2022 г.

От 50 000 на 100 000 да бъде повишен минималният праг на облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия, над който регистрацията по ЗДДС става задължителна, предвижда проект за промени в нормативния акт. Законодателната...

Новини от институциите

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г. е публикуван в сайта...

Май 11, 2022

Обновен вариант на наръчника на НАП по корпоративно...

Данъчно третиране и счетоводното отчитане на ваучерите за храна

МФ публикува указание за данъчно третиране и счетоводното отчитане на вауче...

Май 11, 2022

Указание с дата 10 май 2022 г., чиято цел е да поясни...

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2022 г.

НАП публикува Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВР...

Май 03, 2022

Обновен наръчник в съответствие с промените за 2022 г. в...

Минималният осигурителен доход на близо 4000 самоосигуряващи се лица е актуализиран в системата на НАП

Минималният осигурителен доход на близо 4000 самоосигуряващи се лица е акту...

Април 20, 2022

За самоосигуряващите се лица, заявили с еднократно подаване...

Деклариране на доходи от продажби в интернет.

НАП: Доходите от продажби в интернет се декларират до 3 май 2022 г.

Април 14, 2022

С имейли НАП ще напомня на лицата, които все още не са...

Законодателство