Вие сте тук

Агенция по вписванията със спешни мерки срещу забавената обработка на заявления в ТР

Агенция по вписванията със спешни мерки срещу забавената обработка на заявления в ТР

Част от служителите в Агенция по вписванията ще работят допълнително, за да успеят да обработят подадените заявления в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

От институцията информират, че необходимостта от удължаване на работното време със съботни дни е следствие от промените в Закона за счетоводството, влизащи в сила от 1 януари 2018 г., според които фирмите без дейност през предходната година трябваше да декларират липсата на активност с подаване на формуляр в АВ до края на месец март. Според данните на агенцията резултатът е над 200 000 заявления от дружества, които не са упражнявали дейност през изминалата година,за периода 1 януари – 31 март 2018 г. Документите трябва да бъдат обработени заедно с тези за първоначална регистрация, за пререгистрация на ЮЛНЦ и за промяна в обстоятелствата. Тъй като липсва предварително утвърден образец на заявление за деклариране на липса на дейност системата на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел автоматично разпределя за разглеждане заявленията по реда на постъпването им, възниква проблем с навременната обработка и спазването на регламентираните в закона срокове. 

За генерираната огромна забава в регистъра и невъзможност да се обработят подадените заявления своевременно от агенцията алармираха още в началото на април. 


Източник: АВ