Вие сте тук

АИКБ, АССП и ИДЕС с конкретни предложения и коментари по указанията за прилагане на „данък уикенд“

АИКБ, АССП и ИДЕС с конкретни предложения и коментари по указанията за прилагане на „данък уикенд“

Бизнес и счетоводни организации официално адресираха до управляващите конкретни предложения за промени в указанието на НАП относно данъчното третиране на използването на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите – т. нар. „данък уикенд”

АИКБ, АССП и ИДЕС изпратиха писмо до финансовия министър, председателя на Комисията по бюджет и финанси и изпълнителния директор на НАП, в което е заявено искането Указанието да бъде "оттеглено и да бъде заместено с друго, което да бъде съобразено със закона и да дава ясни правила, подпомагащи фирмите при прилагането на закона съобразно конкретната категория активи и особеностите на ситуацията. " Тази позиция е мотивирана с това, че и Законът за ДДС, и Указанието на НАП не са синхронизирани напълно с разпоредбите на ДДС Директивата относно дълготрайни активи, стоки или услуги, които се ползват, както за целите на независимата икономическа дейност, така и за  лична употреба. В прессъобщението във връзка с писмото е посочено, че самото Указание в някои свои текстове не е съобразено и с българския ЗДДС, не дава полезен и систематизиран подход към въпросите на личното потребление и съответно – не дава възможност на задължените лица лесно, правилно и еднакво да определят третирането на подобни дълготрайни активи, стоки и услуги.

От организациите уточняват, че изпратеният до отговорните институции документ е изготвен след серия от предварително проведени срещи и разговори. Припомняме, че в началото на февруари представителите на бизнеса в лицето на АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ и съсловните организации на счетоводители и одитори отправиха искане към управляващите за спешна среща, на която да бъдат обсъдени законодателни промени, регламентиращи данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване, т.нар. "данък уикенд".


Източник: АИКБ