Вие сте тук

АЗ: На 17 август са публикувани актуализирани документи по мярката 60/40

АЗ: На 17 август са публикувани актуализирани документи по мярката 60/40

От Агенция по заетостта информират в рубриката си за насърчителните мерки за запазване на заетостта във връзка с Covid-19 кризата за публикуването на нови и актуализирани документи по мярката 60/40.

Формулярите са публикувани на 17 август. Важно уточнение е, че работодателите, които вече са кандидатствали, не е необходимо да представят документи по актуализираните образци. При необходимост ДБТ ще изиска допълнителна информация. 

Списъкът с обновените документи е цитиран по-долу:

Регламентираната подкрепа по ПМС 151/03.07.2020 г. е размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите за м.май и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви юли до 30-ти септември, т.г. Пълният текст на постановлението вижте ТУК.