Вие сте тук

България ще може да използва 102 млн. евро от фондовете на ЕС за подпомагане на малките предприятия

България ще може да използва 102 млн. евро от фондовете на ЕС за подпомагане на малките предприятия

102 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие ще бъдат на разположение на малките и средни предприятия в България, за да повишат те конкурентоспособността си чрез увеличаване на достъпа до финансиране.

Инвестицията под формата на банкови гаранции, която прие днес Европейската комисия, се очаква да генерира между 400 и 600 млн. евро свежи заеми за МСП, пояснява се в прессъобщението на институцията

Одобрената от ЕК програма е част от по-широка инициатива на Комисията за насърчаване на държавите членки да удвоят използването на финансови инструменти в контекста на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу поздрави българските власти за участието им в инициативата за МСП и заяви: "Сега България е в челната група на страните от ЕС, които се ползват от този новаторски инструмент. Малките и средни предприятия са двигателите на растежа и новите работни места в Европа. За да успява икономиката на ЕС, те трябва да имат по-добър достъп до финансиране, тъй като така се насърчава предприемачеството.“

По думите на Юрки Катайнен, заместник председател на комисията, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността: „Приетата днес в България инициатива за МСП ще даде тласък на стартиращи и малки предприятия от София до Варна и навсякъде другаде. Искаме държавите-членки да използват средствата на ЕС по нови и креативни начини, а България прави точно това. След Испания, Малта и България, искаме повече страни да се включат в инициативата." 

Освен България още две страни в Евросъюза са приели такава инвестиционна програма. Очаква се малките и средни предприятия у нас да могат да се възползват от първите заеми по нея в началото на 2016 г. Инициативата за МСП е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд и не изисква съфинансиране от национални или регионални средства. България ще пренасочи част от финансирането от ЕС, предназначено за гаранционните инструменти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, към инициативата за МСП под формата на гаранции за банките и другите финансови институции. Тези гаранции ще покриват заеми, предоставени на МСП, за да поемат първоначалния риск в проектите. 

Източник: ЕК