Вие сте тук

Българската банка за развитие ще продължи кредитерането на малкия и средния бизнес

Българската банка за развитие ще продължи кредитерането на малкия и средния бизнес

От Българската банка за развитие потвърждават, че кредитирането на малкия и среден бизнес няма да бъде преустановено.

От ББР отричат информацията, че включването на финансовата институция в стабилизирането на "Корпоративна търговска банка" АД ще възпрепятства основната им дейност.

Членовете на Управителния съвет на ББР категорично са отхвърлили подобна вероятност и подчертават, че отпускането на кредити на фирми от малкия и среден бизнес продължава.

Освен със собствения си капитал, Българска банка за развитие разполага с привлечен ресурс от международни банки партньори, голяма част от който е по линията на специални програми за подпомагане на малките и средни предприятия. Това означава, че този ресурс може да се използва единствено за кредитиране на този бизнес сегмент от икономиката. 

В свое изказване изпълнителният директор на Българската банка за развитие Билян Балев набеляза три различни варианта за оздравяване на КТБ АД.

По неговите думи единият е капиталът на финансовата институция да бъде намален, друг вариант е той да бъде увеличен от ББР и Фондът за гарантиране на влоговете, а третият е финансовата институция да бъде придобита от държавата.