Вие сте тук

Бизнесът ще може да подобрява условията на труд по програма на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Бизнесът ще може да подобрява условията на труд по програма на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

От Министерство на труда и социалната политика обявиха старта на процедура по подбор на проекти за подобряване условията на труд в предприятията по ОП РЧР.

Бенефициенти по програмата „Добри и безопасни условия на труд“ могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия. От социалното министерство уточняват, че съфинансиране се изисква само за големите предприятия в размер на 20 % от сумата на проекта, а за всички останали е осигурена  100% безвъзмездна помощ. 

Целта на схемата за еврофинансиране е подобряване на работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, посочва се още в прессъобщението на институцията.

Финансовият ресурс на „Добри и безопасни условия на труд“ е 80 млн. лева. Стойността на проектите може да бъде от 50 000 до 400 000 лева. Кандидатстването по програмата става само по електронен път с КЕП, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на адрес https://eumis2020.government.bgКрайният срок за подаване на проектни предложения е 14.06.2016 г. 17:30 часа

Пълният комплект за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:


Източник: МТСП