Вие сте тук

БНБ стартира разговори за членството на страната в единния банков надзорен механизъм на ЕС

БНБ стартира разговори за членството на страната в единния банков надзорен механизъм на ЕС

БНБ стартира разговори за включването на България в единния европейски банков надзор.

В официално прессъобщение, публикувано в сайта на Българска народна банка на 15.07.2014 г. се посочва:

След постигнатия консенсус на срещата вчера при президента на Република България, в която участваха представители на основните парламентарни политически сили, правителството и БНБ, Българската народна банка предприе действия в следните две насоки:

  1. БНБ вече осъществи контакт с Изпълнителния съвет на Европейската централна банка като част от подготовката на разговор между държавния глава и президента на ЕЦБ за стартирането на процедура за кандидатстване на България за членство в единния надзорен механизъм на Европейския съюз;
  2. БНБ започна разговори с председателя на Европейския банков орган г-н Андрея Енрия за иницииране на преглед на качеството, капацитета, практиките и процедурите на управление „Банков надзор“ в БНБ. Когато това се случи, резултатите ще бъдат публично оповестени.

В изявлението си БНБ подчертава, че политическите консултации за постигане на консенсус по останалите без разрешение въпроси в казуса с КТБ ще продължат. Целта е да се защитят интересите на фирмите и гражданите, които имат депозити в КТБ над 196 хиляди лева, тъй като не е постигнато съгласие относно предложения от централната банка и правителството законодателен подход, обсъден преди това с експерти на основните парламентарни политически сили за намиране разрешение на проблемите в банковата група КТБ. Българската народна банка продължава работа по процедурата на специален надзор. Съгласно сега действащата законова база (чл. 115, ал.3 от Закона за кредитните институции), максималният срок на специалния надзор е до 6 месеца, но в конкретния случай БНБ е наложила срок от 3 месеца.

При успешно развитие на преговорите България ще бъде първата страна–членка на ЕС, извън 18-те страни от еврозоната, която ще се присъедини към Единния надзорен механизъм, който е създаден в отговор на глобалната финансова криза и на дълговата криза в еврозоната.