Вие сте тук

Еднодневните трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда вече могат да се заверяват онлайн

Еднодневните трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда вече могат да се заверяват онлайн

Земеделските стопани, които наемат работници на еднодневни трудови договори по чл.114а, ал.1 от КТ, вече могат да се възползват от новия програмен продукт на ИА "Главна инспекция по труда", който позволява образците да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, включително в извънработното за администрацията. 

Порталът за договори по чл. 114а от КТ е достъпен тук: https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/

Системата, която е активна за външни потребители от началото на февруари, е разработена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ и има за цел да облекчи земеделските стопани при администрирането на процеса по наемане на работна ръка, информират от агенцията. 

За улеснение на потребителите в рубриката административно обслужване > е-услуги е публикувано и ръководство за работа със софтуера. Дадени са и инструкции за първоначална работа със системата, входът в която се осъществява чрез потребителско име и парола. Земеделските стопани, които при регистрирането си като такива в Министерството на земеделието и храните са предоставили електронна поща за контакт, ще получат автоматично потребителско име и линк за въвеждане на парола. Всички останали, които не са предоставили имейл за връзка, могат да получат потребителско име и парола на място в дирекциите „Инспекция по труда“. 

Като потребители на надградената система земеделските стопани ще могат да използват функция за директно генериране на данни за наето лице, когато то вече е работило при даден работодател. На разположение е също така калкулатор, който, след въвеждане на желания брой договори за резервиране, изчислява каква сума за осигуровки - социални и здравни, трябва да внесе авансово земеделският производител. Също така в разписката, която е неразделна част от еднодневния договор, след въвеждане на ЕГН на наетото лице автоматично се генерира нетната сума, която трябва да му бъде изплатена като възнаграждение след удържане на ДОД и на осигурителните вноски за негова сметка. Изчислява се и размерът на данъка и на осигуровките по Кодекса за социално осигуряване и за здравно осигуряване, които трябва да бъдат удържани на лицето, информират от Инспекция по труда.

От ИА ГИТ уточняват, че наред с опцията за онлайн регистрация на еднодневните трудови договори по чл.114 а от КТ, остава активна и възможността те да бъдат заверявани в дирекциите „Инспекция по труда“ и напомнят, че според изискванията на българското законодателство трудовият договор трябва да бъде сключен писмено в два идентични екземпляра, подписани и от двете страни. 

Източник: ИА ГИТ