Вие сте тук

Екипи на НАП проверяват обменни бюра за непозволени валутни курсове

Екипи на НАП проверяват обменни бюра за непозволени валутни курсове

Екипи на НАП започват масови проверки на обменни бюра и финансови къщи, които извършват обмяна на валута. Проверките ще обхванат всички населени места, включително Черноморското крайбрежие.

Чейндж бюрата за обмяна на валута в курортите се нареждат сред най-честите източници на незаконна печалба  за сметка на туристите. От НАП напомнят, че трябва да се обръща внимание на курса, обявен на таблото пред самото обменно бюро. Честа практика е изписването на подвеждаща информация. Преди да бъде подписан документа за осъществяване на покупка или продажба е добре да бъде проверено дали коректно е описана сумата от съответната валута, обменния курс, както и общата стойност на сделката. При възникнали проблеми всеки клиент може да намери на таблото в обменното бюро изписани телефоните за контакти с НАП.

Поводите за засиления контрол са навлизането в активния летен сезон и сигнали от граждани за сделки с валута по неразрешени от законодателството курсове. По действащата нормативна уредба обменните бюра могат да търгуват валута по курс, различаващ се с не повече от 5% от фиксинга на Българската народна банка за деня.

От НАП припомнят, че за всяка сделка по обмяна на валута трябва да се издава документ.