Вие сте тук

Финансовият министър Петър Чобанов: Правителството съчетава приоритети в социалната и инвестиционната сфера

Финансовият министър Петър Чобанов: Правителството съчетава приоритети в социалната и инвестиционната сфера

Правителството съчетава приоритети в социалната и инвестиционната сфера, заяви на пресконференция министърът на финансите.

По думите на  Петър Чобанов на пресконференцията, след като Министерският съвет одобри Средносрочната бюджетна прогноза (СБП) за периода 2015 - 2017 г., актуализацията за 2014 г. на Националната програма за реформи (НПР) и Конвергентната програма документите,приети от правителството, показват изпълнението на конкретните ангажименти и приоритети в социалната и инвестиционната сфера.И трите документа са част от т. нар. „Европейски семестър". Министър Чобанов допълни, че в СБП е заложено увеличаване на минималната работна заплата и увеличението на пенсиите по „швейцарското правило" (То гласи, че парите за старост растат с половината от инфлацията и половината от ръста на средния осигурителен доход за предходната година.). Според него през 2015 г. ще бъдат увеличени и надбавките за деца с увреждания, ще бъде предоставен по-голям ресурс на приемните семейства, както и ще се работи за разширяване на възможностите и капацитета на националния план за заетостта. Министърът на финансите допълни, че ще бъдат заделени и 100 млн. лв. в бюджета за следващата година, които ще бъдат предназначени за великденски и коледни надбавки за пенсионерите. В НПР е поставен акцент за засилване на социалните аспекти на политиките, борбата с младежката безработица, подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест и увеличаване на събираемостта на приходите, уточни Чобанов. 

В инвестиционното направление на правителството през 2015 г. са предвидени отново 300 млн. лв. за общински проекти по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите", както и допълнителен лимит от 100 млн. лв. по отношение на държавни инвестиционни заеми, които да помогнат за успешното завършване на проекта „Транзитни пътища V". По думите на Петър Чобанов основното послание, което отправят трите документа е, че правителството „продължава стратегията да прилага в действителност фискална дисциплина, която обаче да е съчетана и с ускоряване на икономическия растеж и да включва в себе си уязвимите социални групи и да води до намаляване на регионалните различия". 

Министърът на финансите припомни, че за пръв път в края на 2013 г. за последните няколко години дефицитът на касова основа е по-висок от този на начислена основа. Той уточни, че това се дължи на нормализирането на възстановяването на ДДС, като от средата на миналата година то се извършва поредността на постъпилите заявления, плащанията по европейските програми, включително и в края на годината, както и на изчистването на забавени задължения. Петър Чобанов коментира, че данните за миналата година са чистият фискален резултат, който е постигнат без задържане на ДДС и други плащания от страна на държавата. Той уточни, че през тази година са предприети и структурни промени с цел повишаване на данъчните приходи, като например въвеждането на фискалния контрол, режима на обратно начисляване на ДДС и мерки за събиране  на декларирани, но невнесени задължения. 

С новия устройствен план на Агенция „Митници"  са централизирани мобилните групи, в техния състав са включени представители и на други институции, което според изказването на финансовия министър вече има резултати по линия на по-високата разкриваемост на наркотични средства и на задържаните количества акцизни стоки.


Източник: http://www.minfin.bg