Вие сте тук

Фондът на фондовете ще разпредели 51.3 млн. евро в подкрепа на стартъпи

Фондът на фондовете ще разпредели 51.3 млн. евро в подкрепа на стартъпи

Нов инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране ще подпомага създаването и развитието на устойчиви бизнес модели.

Фондът на фондовете стартира процедура за избор на финансови посредници, чрез които да бъдат предоставени 51.3 млн. евро в подкрепа на стартиращи предприятия. Това е първият инструмент на фонда по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, средствата по който ще бъдат разпределени в три инвестиционни фонда: 

  • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I: 14 милиона евро
  • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II: 18.2 милиона евро
  • Фонд за финансиране на начален етап: 19.1 милиона евро

Финансирани чрез ФУНФ ще бъдат стартъпи от момента на представяне на тяхната иновативна бизнес идея до постигане на финансова устойчивост, уточнява се в прессъобщението на Фонда. 

За да се реализира тази инициатива е стартирана състезателна процедура за избор на фонд мениджъри и за трите фонда с договаряне по реда на Закона за обществени поръчки. Кандидатите ще трябва да допълнят ресурса на трите фонда на ФУНФ, с частен ресурс, който е съответно минимум 10% за Фондовете за ускоряване и финансиране на начален етап и минимум 30% за Фонда за финансиране на начален етап, посочва се в съобщението. Сред критериите за оценка на кандидатите са опитът в инвестирането в стартиращи предприятия и в работа в екип, бизнес плана и способността за подбиране на успешни инвестиции, организационната структура и системите за контрол.

От Фонда на фондовете информират също така, че трите фонда ще бъдат от затворен тип и частните средства ще бъдат осигурявани на ниво фонд и/или чрез ко-инвестиране на ниво краен получател. Инвестиционният период е пет години, като общата продължителност и на трите фонда следва да бъде десет годни, с опция за удължаване с още два едногодишни периода.


Източник: ФМФИБ