Вие сте тук

ИА „Главна инспекция по труда“ стартира проверки за възнаграждения под минималната заплата

ИА „Главна инспекция по труда“ стартира проверки за възнаграждения под минималната заплата

ИА „Главна инспекция по труда“ ще проверява работодатели, за които има съмнения, че плащат на работниците си възнаграждения под минималната работна заплата.

От агенцията информират, че проверките са провокирани от подадения от КНСБ сигнал за немалко случаи, в които осигуровките на служителите продължанват да се внасят върху стария размер на минималната работна заплата, без да се отчита увеличаването ѝ от 1 юли 2015 г. от 360 лв на 380 лв.

Трудовите инспектори ще подбират фирмите, които ще бъдат проверени, на база на предоставента от НАП информация за осигурители, които за месеците август, септември и октомври 2015 г. са декларирали за някои свои работници и служители на пълен работен ден осигурителен доход под 380 лв. От КНСБ припомнят, че, макар 360 лв. да е договореният минимален осигурителен доход за неквалифицирани работници през 2015 г., според българското законодателство осигуровки трябва да се заплащат върху цялото възнаграждение, което от средата на годината не може да бъде под 380 лв.

Проверките на Инспекцията по труда ще имат за цел да установят дали дали при внесени осигуровки на по-ниска сума работниците действително са получили възнаграждение под 380 лв. или получават актуалната към момента минимална работна заплата. При установени нарушения ИА ГИТ ще предприема мерки съобразно компетенциите си, за да бъдат задължени работодателите да изплащат по-високи заплати. За случаите пък, в които осигурителните вноски се правят върху по-ниски суми от реално уговореното възнаграждение в трудовия договор, веднага ще бъде сезирана Националната агенция по приходите, уверяват от  инспекцията.

Припомняме, че от 1 януари 2016 г. минималната заплата ще бъде 420 лв.


Източник: ИА ГИТ