Вие сте тук

Инспекция по труда подготвя проверки за сключени трудови договори за селскостопанска работа

Инспекция по труда подготвя проверки за сключени трудови договори за селскостопанска работа

ИА "Главна инспекция по труда" информира за предстоящи засилени проверки в селското стопанство във връзка със спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, свързани с наличието на писмен трудов договор при полагането на труд. 

В началото на юни ще стартира кампанията на ГИТ. Приоритет е проследяването на това дали работодателите в сектора сключват трудови договори при наемането на работници за сезонни дейности. От Инспекция по труда напомнят, че Кодексът на труда регламентира различни видове срочни договори, които могат да бъдат използвани за легализиране на трудовите правоотношения в сектора, включително и въведения през 2015 г. еднодневен трудов договор. От институцията поясняват отново, че този вид договор позволява на наетите да запазят правата си на социално подпомагане и осигуряване и същевременно облекчава и работодателите, като им спестява немалка част от задълженията при възникването и прекратяването на трудовите правоотношения. Сключването и прекратяването на еднодневните договори не се регистрира в НАП, при прекратяването им не се издава заповед и не се оформя трудова книжка. Работодателите нямат задължение да изготвят длъжностни характеристики. 

Повече за еднодневните трудови договори вижте ТУК.

В прессъобщението на ИА ГИТ се посочва, че през 2015 г. в селското стопанство са извършени около 2600 проверки, при които са установени почти 10 300 нарушения, като едва 1,2 % от тях са свързани с неизпълнение на изискванията за сключване на трудов договор. В повечето случаи става въпрос за липса на писмен договор изобщо или за липса регистрацията му в НАП, уточняват от Агенцията. За сравнение през 2014 г. проверките в селското стопанство са били 1600, установените нарушения – 7700, а тези, свързани с нерегламентирано полагане на труд – 104, или 1.4% от всички.


Източник: ИА „Главна инспекция по труда“