Вие сте тук

Изтича срокът за кандидатстване във Фаза 3 на програмата за подкрепа с оборотен капитал

В 16.30 ч. на 22.06.2021 г. изтича срокът, в който фирмите, засегнати от противоепидемичните мерки, могат да кандидатстват в трета фаза на програмата за подкрепа с оборотен капитал.

Изтича срокът за кандидатстване във фаза 3 на програмата за подкрепа с оборотен капитал

Фаза 3 на програмата за подкрепа с оборотен капитал на микро, малки и средни предприятия, засегнати от въведените в страната мерки за справяне с Covid-19, стартира в средата на юни. При предходните две фази са изплатени близо 120 млн. лева. Ще бъдат разпределени още 55 млн. лева за осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездно финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Допустими по настоящата процедура са единствено кандидати, чиято дейност е преустановена/ограничена вследствие на една или повече от заповеди на здравния министър за периода от 22.03.2021 г. до 30.04.2021 г. включително. 1500 са подадените до момента заявления за финансова помощ, информират от приходната агенция.

От НАП припомнят, че формулярите за кандидатстване се подават по електронен път през чрез е-услугата „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. При избор на услугата кандидатът автоматично се пренасочва към Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Необходимите документи за кандидатстване в трета фаза на проекта са достъпни в раздел „Е-декларации“ в ИСУН, част от процедурата „ОПИК-Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II”. 

Желаещите проверката за допустимост на посочените кодове на икономическа дейност съгласно КИД-2008 да се извършва спрямо данните от годишните отчети за дейността на предприятията за 2020 година да подадат отчетите си в НСИ преди да кандидатстват за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, съветват от приходната агенция.

За улеснение на фирмите, които ще се възползват от тази мярка, от НАП предоставят допълнителни разяснения в специализираната рубрика „Подкрепа чрез оборотен капитал“ и в YouTube канала си, където е на разположение видео указание за попълване и подаване на заявленията.

Източник: НАП


» Екипът на експерти на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС е на Ваше разположение ТУК «