Вие сте тук

Кандидатстването по антикризисните мерки за запазване на заетост във връзка с Covid-19 продължава и след края на май

Работодателите все още могат да подават документи за финансово подпомагане по антикризисните програми за запазване на заетостта във връзка с Covid-19. Част от мерките продължават до края на юни 2021 г.

Кандидатстването по антикризисните мерки за запазване на заетост във връзка с Covid-19 продължава и след края на май

Общо четири са мерките, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез които работодателите и техните служители могат да получат финансова подкрепа за преодоляване на кризисната ситуация, възникнала във връзка с пандемията. Кандидатстването по някои от тях приключва в края на май, документи по други ще се приемат до 15. или до 30.06.2021 г. От Агенция по заетостта припомнят сроковете на действие на антикризисните мерки.

  • По мярката „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”, по която се подкрепят работодатели в най-пострадалите cектори „Хотелиерство и pесторантьорство”, „Туризъм” и „Транспорт” чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв., документи ще се подават до 31.05.2021 г.
  • По програмата „Родители в заетост”, осигуряваща детегледачи на родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, като родителите имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа; многодетни родители - с три или повече деца на възраст до 12 г., които са се върнали на работните си места, като децата посещават детски ясли/градини, както и училище; безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище, кандидатстването продължава до 31.05.2021 г.
  • По мярката „Запази ме” за компенсиране на работниците от затворените бизнеси със 75% от техния осигурителен доход подаването на заявления от работодателите продължава до края на месец юни
  • За получаване на средства по мярката „60/40” работодателите могат да кандидатстват до 15 юни 2021 г.  

По мярката „Заетост за теб“, с която се подпомагат работодатели да разкриват нови работни места и да назначават безработни за период до 6 месеца, като се покрива минималната работна заплата и осигуровките към нея ще се приемат заявки до изчерпване на финансовия ресурс.

Източник: АЗ


» Експертни ТРЗ решения от ИНБАЛАНС «