Вие сте тук

Ласло Бараняй представи дейността на Европейската инвестиционна банка в България за 2014 г.

Ласло Бараняй представи дейността на Европейската инвестиционна банка в България за 2014 г.

На пресконференцията, на която е представена дейността на Европейската инвестиционна банка в България за 2014 г. и възможностите за бъдещо сътрудничество, заместник-министърът на финансите Фейзи Бекир определи финансовата институция като важен партньор със съществена роля за нарастване обема на инвестициите и развитието на частния сектор както в България, така и в държавите членки на ЕС.

Г-н Бекир определи техническата помощ, която ЕИБ предоставя както за изпълнението на отделни стратегически проекти, така и по линия на усвояването на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, като особено значими за страната ни.

От своя страна вицепрезидентът на ЕИБ Ласло Бараняй отбелязва, че Банката е удвоила размера на отпуснатите кредити в подкрепа на българската икономика през 2014 г. в сравнение с предходната година. Планира се през 2015 г. европейската финансова институция да фокусира дейността си в България най-вече върху енергийната ефективност, проектите по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (т.нар. план „Юнкер") и изграждането на транспортна и енергийна инфраструктура, е заявил още Бараняй.

В официалното прессъобщение, публикувано в сайта на Министерство на финансите, се посочва още , че в края на миналата година е подписан Финансов договор между Република България и ЕИБ за финансиране на проект „България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 (СПЗ)" в размер до 500 млн. евро. С подписването на този договор се осигуряват допълнителни средства, с които ще се подпомогне усвояването на средствата от фондовете на ЕС чрез частично покриване на българския принос във финансиране изпълнението на инвестиционни схеми по оперативните програми за програмния период 2014-2020 година. Това е вторият структурен програмен заем, който ЕИБ предоставя с цел подкрепа на правителството на Република България при усвояването на средствата от фондовете на ЕС след подписването на Кредитното споразумение през 2007 година.


Източник: Министерство на финансите