Вие сте тук

Облекчават се ограниченията за някои търговски обекти в условията на новия локдайун

Специални указания на министъра на икономиката облекчават ограниченията за някои търговски обекти, въведени като мярка за овладяване на новия ръст на заразени с Covid-19. Ще могат да работят нехранителни магазини в търговските центрове, които има директен вход от улицата, както и големи обекти за продажба на нехранители стоки при обособяване на търговска площ до 300 кв.м. и такава на открито.

Министърът на икономиката издаде указания относно работата на някои търговски обеки в условията на новия локдайун
5

След като от 22 март бяха въведени отново строги ограничения в опит да бъде овладяна поредната вълна на разпространение на коронавирус, позовавайки се на предоставената в заповедта за новия локдаун възможност ресорните министри да определят конкретна организация за прилагането на мерките, министърът на икономиката публикува указания, с които облекчава забраните за работа на търговските обекти за нехранителни стоки.

Съгласно документа самостоятелни обекти - нехранителни магазини в търговските центрове, до които има директен достъп от улица или паркинг, могат да продължат своята дейност.

В указанията е посочено също, че "магазините (по т. 15 от Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г.) с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки могат да продължат своята дейност:

а) като обособят и ограничат по подходящ начин търговска площ, достъпна за клиентите в размер до 300 кв. м. Обособяването може да стане с преградни стени, ленти, щандове и др. начини, които да не позволяват достъпа на клиенти извън обособената площ.

б) извън търговските обекти на открити площи при спазване на всички противоепидемични мерки и нормативно установени правила и задължения за осъществяване на дейността."

Облекчаването на ограниченията за част от бизнесите, затворени заради новите противоепидемични мерки, предизвика остра реакция от страна на собствениците на заведения, чиито бизнеси също трябваше да преустановят дейността си.