Вие сте тук

Министерство на финансите обмисля ДДФЛ за 4-то тримесечие отново да внася авансово

Министерство на финансите обмисля ДДФЛ за 4-то тримесечие отново да внася авансово

В отговор на въпрос на Дарик радио  зам.-министърът на финансите Людмила Петкова коментира идеята да бъде премахнато довнасянето на данъка върху физическите лица за последните три месеца. 

С промени в законодателството през 2013 година данъкът върху доходите на физическите лица  по граждански договори не беше авансово удържан, а трябваше да бъде довнесен. Това означава усложняване на процедурата при подаване на данъчната декларация за доходите, различни от получаваните по трудов договор. Именно заради желанието на Министерството на финансите да опрости данъчните декларации се обмисля и идеята да бъде върнат стария режим с авансовото събиране на данъците от тези приходи.

По думите на г-жа Петкова анализът на всички данъчни декларации, включително и вноските, е част от мерките за значително опростяване на декларациите. Резултатите от работата по тази мярка би трябвало да са готови в рамките на малко повече от месец.

От 2015 година държавата ще връща данъка, внесен през годината, и на хората, които получават доходи, равни на минималната работна заплата. Това също ще става след подаване на данъчна декларация.

Финансовото министерство и приходните агенции работят и по редица мерки за повишаване на събираемостта на данъците и предотвратяването на данъчните измами, стана ясно още от думите на зам.-министърът на финансите. По отношение на фискалния контрол Людмила Петкова каза, че за първите пет месеца на 2014 г. са проверени около 500 хил. тона рискови стоки, проверяват се всички транспортни средства до ГКПП-та с Гърция и Румъния и предстои откриването на няколко нови фискални пункта на пристанищата във Варна и Бургас. „Допълнителни усилия се полагат при осъществяване на контрол върху всички транспортни средства,  с които се превозват зърнени и технически култури. Като резултат от всички предприети действия се надяваме показателят ДДС на композитния индекс „Икономика на светло" значително да се подобри и при изчисляването му за 2014 г. негативната тенденция да се обърне.

Обмислят се и допълнителни мерки за решаването на проблема с неиздаването на касови бележки, особено в сферата на услугите.