Вие сте тук

Над 5 милиона справки онлайн са направили клиентите на НАП с ПИК

Над 5 милиона справки онлайн са направили клиентите на НАП с ПИК

Над 5 милиона справки онлайн са направили клиентите на НАП, които имат персонален идентификационен номер (ПИК) за е-достъп до услуги на Агенцията.

До момента в цялата страна са издадени 200 000 персонални кода, като 70% от тях са на физически лица. Най-много справки, почти половината от всички, са направили клиентите на НАП за задълженията си към бюджета. Тази услуга е ползвана от граждани и юридически лица 2,2 милиона пъти.

Следващата по актуалност услуга е тази за извършените плащания. 1,3 милиона са справките на клиентите на НАП за преводите им към бюджета. 513 000 пъти гражданите са проверили актуалния си трудов договор, а справката за осигурителния доход е ползвана 687 000 пъти.

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис.

Чрез този код клиентите на администрацията могат да проверят:

  • какъв е осигурителният им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски;
  • информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ;
  • декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;
  • декларираните от юридически лица пред НАП трудови договори;
  • да подадат искане за издаване на документ; 
  • задълженията си към НАП.

Клиентите на НАП могат да получат  своя ПИК като подадат заявление по образец, което може да се изтегли от www.nap.bg. Документът може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването му става в офис на агенцията по постоянен адрес.