Вие сте тук

Нов инструмент за финансов инженеринг за българските малки, средни и междинни предприятия от JEREMIE

Нов инструмент за финансов инженеринг за българските малки, средни и междинни предприятия от JEREMIE

Министерският съвет одобри проекта на Мандатно споразумение между правителството на България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и "Джереми България" ЕАД, съобщи пресслужбата на кабинета.

Споразумението предвижда на ЕИФ да се предоставят ограничени права, свързани с представителство на "Джереми България" ЕАД като инвеститор в органите на Мецанин фонда. Мецанин фондът е един от инструментите за финансов инженеринг, разработен по оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и се създава за първи път с географски фокус в България. Той е и първият Мецанин фонд по Инициативата "JEREMIE" в Европейския съюз, се отбелязва в прессъобщението.Инструментът е насочен към предприятия, които са в зрял етап от развитие, със значителни парични потоци и "небанкируем" модел за бизнес разширяване. По този начин мецанин финансирането представлява важен алтернативен източник за растежа на българските малки, средни и междинни предприятия (mid-caps), който, видно и от опита на избрания мениджър, до този момент е достъпен предимно за големи предприятия.Предвижда се подписването на споразумението да доведе до привличане на частни инвеститори в лицето на Европейската банка за възстановяване и развитие с опит в реализирането на финансови инструменти от този тип, включително съвместно с избрания фонд мениджър, както и до допълнително прехвърляне на ноу-хау за изпълнение на подобни инструменти чрез статута на наблюдателя. 

Средствата във фонда ще са 60 млн. евро. Основната част от фирмите, които ще бъдат кредитирани, са с годишни приходи между 5 млн. евро и 50 млн. евро. Фондът ще отпуска от 2 млн. до 5 млн. лв. за един проект във всички, допустими по програмата сектори от икономиката. Ще се осигурява мецанин финансиране за разширяване, покупка, изграждане и преструктуриране на бизнес. Приоритетно ще се финансират сектори с добавена стойност, при които има завършен продукт като проекти в преработващата промишленост, с потенциал за износ и др. Няма да се финансират стартиращи бизнеси, а само вече съществуващи предприятия предимно в частния сектор. Това съобщи вицепремиерът Даниела Бобева след заседанието на Министерския съвет.


Източник: БТА