Вие сте тук

Нова програма в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете стартира от 22 юни 2021 г.

Програма "Възстановяване" стартира от 22.06.2021 г. и ще предоставя възможност за кредитиране на опериращи от поне 3 години предприятия без необходимост от обезпечения чрез гаранции от Фонда на фондовете. Новата програма беше обявена на пресконференция в Министерството на финансите. 

*Актуализирано на 09.07.2021 г.

Нова програма в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете стартира от 22 юни 2021 г.

При представянето от министъра на икономиката Кирил Петков, заедно с министъра на финансите Асен Василев, представители на Фонда на фондовете и на банките-партньори на Фонда, са анонсирани основните параметри и предимства на на новата програма за подпомагане на бизнеса в България за преодоляване на последиците от кризата в следствие от Covid-19 пандемията. В прессъобщението за събитието като преимущества са посочени:

  • Широк достъп до бизнес кредити, без изискване за материални обезпечения; необезпечен кредит, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците;
  • Получаване на одобрение и възможност за усвояване в съкратени срокове;
  • Възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период;
  • Разсрочване на изплащането до 84 месеца;
  • Осигуряване на максимална възможна яснота и минимизиране на административната тежест за клиента;
  • Възможност за получаване на финансиране в размер до 3 млн. лв. и до 70% от оборота за 2019 или 2020 г, според това за коя от годините е оборотът е бил по-голям.
  • Достъпност: ресурсът е достъпен във всички клонове на банките-партньори по места. По този начин се обхваща цялата територия на страната, там където има нуждаещи се от ликвидна подкрепа и свежи средства.

Фирмите, кандидати  за кредитиране по програма "Възстановяване", трябва да оперират от поне 3 години. Компаниите ще могат да получат необходимия им финансов ресурс при облекчени условия и с минимална административна тежест както за задоволяване на текущите нужди от ликвидност, така и за нови инвестиции, уточнява се в съобщението. По думите на финансовия министър Асен Василев "така се дава възможност на фирмите, които са дееспособни, но вече са използвали голяма част от обезпеченията си по време на последната година и половина в кризата, да вземат кредит или за инвестиция, или за оборотни средства, и да продължат да се развиват."

По програмата са мобилизирани до 2,5 млрд. лв. финансиране, което да стигне до бизнеса, посочва се в прессъобщението. Гаранции за създаване на нови кредитни портфейли ще се предоставят от Фонда на фондовете на на всички банки в страната, които проявят интерес.

Банките партньори на Фонда, които към момента са подписали договори по програмата са: Първа инвестиционна банка, Банка ДСК, Токуда банк, ОББ, Райфайзенбанк, Пощенска банка.

* Кандидатите за кредит по програма „Възстановяване“ трябва да представят пред банките партньори удостоверение за местно лице по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ. Документът се издава от НАП при подаване на искане от собствениците на кандидатстващите предприятия в качеството им на физическо лице. За да получат възможно най-бързо необходимите им удостоверения, като основание за искането трябва да се посочи, че то е необходимо, за да послужи за програма „Възстановяване“ (От НАП информират, че: "При подаване на искането чрез електронните услуги на НАП в частта “Моля да ми бъде издадено, съответно заверено, удостоверение за българско местно лице, което следва да послужи в……“, на първи ред от падащото меню, е добавена възможност за посочване на основание „програма „Възстановяване“..). 

Източник: МФ, НАП


» Експертна счетоводна помощ при кандидатстване финансиране ще получите ТУК«