Вие сте тук

Нова спогодба с Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане е подписана на 14.09.2020 г.

Нова спогодба с Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане е подписана на 14.09.2020 г.

Финансовият министър и посланикът на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Беа тен Тъшър са подписали нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане, съобщава се в прессъобщение в интерен страницата на МФ.

Новата СИДДО ще замени досега действащата, която е в сила от 1990 г. и е сключена при условията на различни икономически отношения между двете страни и при действието на различна правна регламентация в българското законодателство в областта на данъците.

Необходимостта от актуализиране на спогодбата е породена и от промените в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, коментират от финансовото министрество и уточняват, че данъчните правила, възприети в новата СИДДО с Нидерландия, са съобразени с действащото българско данъчно законодателство и съвременните принципи и развитие в международното данъчно облагане, отразени в актуалния Модел на данъчна спогодба на ОИСР.


Източник: МФ