Вие сте тук

Нови антикризисни мерки предвижда проект за промени в Закона за извънредното положение

Нови мерки за финансово подпомагане на засегнатите от продължаващата криза във връзка с Covid-19 бизнеси и физически лица предлага проект за промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Нови антикризисни мерки предвижда проект за промени в Закона за извънредното положение

Нови финансови мерки в помощ на засегнатите от извънредната епидемична обстановка бизнеси и физически лица предлага законопроект на депутати от "Изправи се.БГ! Ние идваме", внесен в НС на 13.08.2021 г.

Финансова помощ при спад в оборота на предприятия и самоосигуряващи се лица

Фирмите и самоосигуряващите се лица, чиито приходи от дейността през месеца, предхождащ кандидатстването за подпомагане от държавата, са намалели с повече от 30 на сто в сравнение със същия период за 2019 г., да могат да изберат финансова подкрепа под формата или на еднократна помощ в размер на 4 средномесечни заплати, или месечна помощ до 90 на сто от фиксираните оперативни разходи за микро- и малки предприятия и до 70 на сто от фиксираните оперативни разходи за средни и големи предприятия.

Фирмите, които са започнали дейност през 2020 г. също ще могат да се възползват от финансова подкрепа по ред, определен от МС, предвижда законопроектът. За стартиращите през 2021 г. бизнеси е предвидена еднократна безвъзмездна помощ в размер на 8 средномесечни заплати по данни на НСИ. За да я получат, те ще трябва да са наели поне петима служители на пълен работен ден за срок не по-малко от 6 месеца.

Финансово подпомагане за физически лица, засегнати от Covid-19 кризата

Предлага се на лицата, които са изгубили работата си в следствие на пандемията, да бъде изплатена еднократна помощ от една средномесечна заплата (размерът ѝ отново се определя по данни на НСИ), като изискването е да не е била предоставяна друго безвъзмездно финансово подпомагане за безработица. 

Пълният текст на законопроекта е достъпен в интернет страницата на НС, както и в прикачения по-долу файл. 


» Счетоводна експертиза при кандидатстване за финансиране по различни програми ще намерите ТУК «