Вие сте тук

Нови функционалности в системата на Търговския регистър от 13 ноември 2015 г.

Нови функционалности в системата на Търговския регистър от днес

От днес, 13 ноември, в системата на Търговския регистър са активни нови функционалности, съобщават от Агенция по вписванията. Те са в в изпълнение на приетия през юли тази година Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър

Агенцията разполагаше с четири месеца от влизането в сила на разпоредбите на нормативния документ, за да приведе дейността си в съответствие с текстовете, съгласно които:

  • Заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър. Произнасянето ще се извършва незабавно след разглеждане на заявлението, освен в случаите когато на заявителя са дадени указания. 
  • Когато заявителят е посочил електронна поща, дадените указания ще се изпращат и на нея освен оповестяването им по партидата на дружеството в Търговския регистър и електронната страница на агенцията.

Източник: Агенция по вписванията