Вие сте тук

Новите правила за почивните дни около официални празници са приети на второ четене

Новите правила за почивните дни около официални празници са приети на второ четене

Депутатите приеха и на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се слага край на "дългите" уикенди и отработването в събота на дните около официални празници. 

Според новите правила когато празничните дни съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Изключение от това правило са Великденските празници. Регламентът влиза в сила от 1 януари 2017 г. и през следващата година почивни дни ще са 2 януари (понеделникът след Нова година); 3 март (петък); 14 и 17 април (Разпети петък и понеделникът след Великден); 1 май (понеделник), 8 май (понеделникът след Гергьовден) и 24 май (сряда); 6 и 22 септември (съответно сряда и петък) и 24, 25 и 26 декември (Коледа). Почивен ще e и 27 декември (Стефановден), като компенсация за 24 декември, който е в неделя. 

Освен фиксираните от новото правило, с промените в КТ Министерски съвет си запазва правото "да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност(източник: НС)

Промените в Кодекса на труда относно почивните дни, компенсиращи официални и национални празници не получиха подкрепата на работодателските организации, които ден преди гласуването им в пленарна зала адресираха до народните представители негативно становище. Четирите национално представителни работодателски организации и КНСБ аргументираха искането си за оттегляне на законопроекта с наличието на: "противоречие с Конституцията на Република България; неспазване на Закона за нормативните актове, поради липсата на количествена оценка на въздействие за свързаната загуба на добавена стойност и БВП; нарушаване на Кодекса на труда и конвенции на МОТ за работното време и социалния диалог, доколкото проекта на ЗИД на КТ не е обсъждан в НСТС" (източник: НПРО).

Освен регламентацията на почивните дни около празниците, с гласуваните днес промени в Кодекса на труда се въвеждат и нови правила при командироването на работници в чужбина. Работодателите/доставчици на услуги ще трябва или да командироват работници за собствена сметка и под свое ръководство по договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите, или да изпращат работници или служители в предприятие от същата група предприятия. Премахва се и съществуващото в чл. 121, ал. 3 от КТ изискване страните да уговарят поне същите минимални условия на работа като тези в приемащата държава само когато срокът на командироване е по-дълъг от 30 календарни дни.

Трудовите спорове за осигуряване на условия на работа на командированите или изпратените в България работници или служители от други държави членки на ЕС ще се решават от съда по мястото, където работникът или служителят временно полага или е полагал труда си.

Пълният текст на нормативния акт ще бъде публикуван на страниците на news.inbalance.bg след обнародването му в Държавен вестник.