Вие сте тук

Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките ще бъде синхронизиран с европейското законодателство

Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките ще бъде синхронизиран с европейското законодателство

На пресконференция в МС министърът на финансите Румен Порожанов представи информация относно официално позицията страната във връзка с уведомително писмо на Европейската комисия от 26 септември, с което е стартирана процедура, част от досъдебна фаза по неизпълнение на задълженията, произтичащи от членството ни в ЕС. 

Поводът за стартирането на тази досъдебна фаза е удължаването на особения надзор на КТБ с още 2 месеца, припомни финансовият министър.  „В рамките на досъдебната фаза ние трябва да отстраним две несъответствия - законодателното и  осигуряването на достъпа до гарантираните влогове", каза още Порожанов. Основните ангажименти, които българската страна поема в изпратената до ЕК позиция са финализиране и приемане на вече изготвения проект на нов Закон за гарантиране на влоговете в банките, с който се отстраняват несъответствията в българската нормативна рамка спрямо правото на ЕС,  pевизиране на правната рамка по отношение на мерките за специалния надзор, които БНБ може да предприема в качеството си на компетентен надзорен орган в банковата сфера и предприемане на мерки за обезпечаване в най-скоро време на достъпа на вложителите до гарантираните депозити в двете банки.

Тъй като проектът за новия Закон за гарантиране на влоговете в банките е все още в процес на разработка, то той ще бъде предоставен в един предварителен вариант в ЕК до 30 октомври. Очаква се да бъде внесен за одобрение в Министерски съвет и предложен за приоритетно разглеждане в парламента в началото на ноември след като бъде съгласуван с Комисията. „Законът за гарантиране на влоговете в банките ще бъде синхронизиран с европейското законодателство, за да бъдат избегнати опциите за ненавременно плащане на депозити. Така при установяване на невъзможност за плащане от страна на банката, независимо дали е отнет лицензът на банката или не, ще има достъп до депозитите" - това категорично заяви министърът на финансите Румен Порожанов

На въпроса коя е отговорната институция, която трябва да подготви план за преструктуриране на КТБ финансовият министър категорично заяви мнението, че това са БНБ и квесторите. Това е и принципната позиция на МФ по темата. Предвид изключителните правомощия на БНБ като независим надзорен орган по отношение на кредитните институции, преценката и изготвянето на план за преструктуриране на КТБ е отговорност изцяло на БНБ.  „По Закона за държавните помощи министърът на финансите има конкретни правомощия - той е органът, който комуникира с ЕК по отношение на всяка една потенциална държавна помощ, която трябва да се нотифицира от всяко министерство, банка или др.", обясни министър Порожанов.

Финансовият министър отрече появилите се твърдения, че някой е изготвял законопроект за изплащане с облигации на гарантирани депозити, подобно нещо не е мислено и писано в МФ. ой отбелязва, че темата за изплащане на гарантираните депозити с облигации, предоставянето на каквато и да е форма на книжа никога не е била актуална. Според него тя се е появила спекулативно.


Източник: Министерство на финансите