Вие сте тук

Обединяването на Имотния и Търговския регистър влиза в сила от 27 юли 2020 г.

Обединяването на Имотния и Търговския регистър влиза в сила от 27 юли 2020 г.
5

От днес, 27 юли, потребителите на Имотния регистър и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел вече могат да достъпват пълните им функционалности само чрез новия единен портал на Агенцията по вписванията на адрес https://portal.registryagency.bg/.

По думите на Габриела Козарева, изпълнителен директор на АВ, в интервю за "Преди всички", голяма част от услугите, предоставяни от отделните регистри, ще продължат да се ползват и без регистрация в обединения портал, но потребителска регистрация в сайта със средство за идентификация – електронен подпис, ПИК на НАП или сертификат от Агенцията по вписванията ще предостави достъп до всички функционалности. Във връзка с въпрос дали е възможно да се следи персонализирано търсенето на определена информация, г-жа Козарева подчертава, че достъп до данните за логовете имат изключително ограничен крък от лица и опасенията от злоупотреби в тази посока са неоснователни. В интервюто също така е отбелязано, че системата е максимално обезпечена откъм сигурност и ресурс за оптимално функциониране, което обаче не изключва технически проблеми при претоварване. 

От Агенция по вписванията уточняват във връзка с питания относно стъпките за получаване на специален достъп, че регистрация с такъв достъп е възможна само за лица, на които тя е нормативно позволена - представители на държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация и на лица, осъществяващи публични функции. При заявяване на регистрация със специален достъп е необходимо да бъде приложена заповед от ръководител на съответната институция, доказващ представителността на съответното лице и/или законовото основание за това искане.

Относно присъединяването на профил и прехвърляне на суми от профили от icadastre.bg в новия портал от АВ поясняват, че е необходимо след регистрация в новия профил да се избере функцията „Обединяване на потребителски профил“. Системата изисква да се въведат потребителско име и парола на профила от icadastre.bg. След обединяването на профилите наличните суми и архивът на направените до момента справки се прехвърлят автоматично. 

Друго важно напомняне е, че за ползването на услугите в новия единен портал потребителите ще трябва да разполагат с устройства, чиито софтуер (операционна система, браузъри и т.н.) не е извън поддръжка. Информация за техническите изисквания и помощ за работа с платформата може да бъде намерена ТУК

 Нови електронни услуги към Имотен регистър в обединения портал

Калкулатор на държавни такси - услугата позволява автоматично изчисляване на дължимата държавна такса за вписвания, отбелязвания или заличавания в ИР, когато тази такса може да бъде еднозначно определена.

Проверката на статус на заявление - Справката предоставя информация за: 

  • • вид на заявлението; 
  • • дата и час на регистриране;
  • • място на подаване 
  • • номер и дата на регистрация и Служба по вписванията 
  • • наименование на текущ статус на услугата,
  • • дата и час на установяването на статуса.

Служба по вписванията по местонахождение на имота - След въвеждане на име или част от име на населено място на недвижим имот, услугата предоставя информация в обхвата на коя Служба по вписвания се намира имота. Търсенето може да се извърши и чрез изписване на код по ЕКАТТЕ.


Източник: БНР, АВ