Вие сте тук

От 15 юли работодателите могат да подават документи за подпомагане запазване на заетостта на служителите по новия вариант на мярката 60/40

От 15 юли работодателите могат да подават документи за подпомагане запазване на заетостта на служителите по новия вариант на мярката 60/40

От Агенция по заетостта обявиха старта на кандидатстването за държавна помощ за работодатели за запазване на заетостта на служителите им по вариант на мярката 60/40, регламентиран с ПМС № 151 от 03.07.2020 г. 

Считано от 15 юли 2020 г. документите могат да бъдат подавани съгласно разпоредбите на министрерското постановление в към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, като при наличие на повече обекти в различни населени места, работодателите могат да подадат едно общо заявление за работниците и служителитe от всички обекти в една Дирекция „Бюро по труда”, на чиято територия се намира поне един обект на работа.

Образците на документи, информация за работодателите и процедура за кандидатстване са достъпни в интернет страницата на АЗ, в рубрика „Финансови стимули за запазване на заетостта”, както и по-долу:


Източник: АЗ