Вие сте тук

От 20 май в ЕС е в сила новата система за наблюдение и проследяване движението на цигари и тютюн за пушене

От 20 май в ЕС е в сила новата система за наблюдение и проследяване движението на цигари и тютюн за пушене

От 20 май 2019 г. във всички 28 държави - членки на Европейския съюз се прилагат разпоредбите на чл. 15 от Директива 2014/40/ЕС, според които чрез специална система ще се следи движението на цигари и тютюн за пушене във всяка една фаза от производството до попадането им в търговската мрежа.

Опаковките на тютюневите изделия, произведени или внесени в България след тази дата, ще трябва да имат уникален идентификационен код, отпечатан така, че да не може да бъде премахнат. Цигарите и тютюнът за ръчно свиване, произведени или са внесени в ЕС преди 20.05., чиито опаковки не са маркирани с уникален индентификатор, остават в свободно обращение до 20 май 2020 г., поясняват от Агенция "Митници". 

Търговците на едро и дребно ще получат идентификатори за търговското си дружество, както и за всеки свой магазин или склад, чрез регистрация с електронен подпис в системата на ПБНБ АД, достъпна на адрес www.bgtpd.com. Заявленията се подават онлайн от 15 април (повече информация вижте ТУК). От АМ информират, че към дата 20 май 2019 г. са регистрирани над 22 000 обекта за търговия на едро и дребно (на над 14 000 икономически оператора).  Системата ще продължи да работи и след 20 май, като на регистрация ще подлежат и всички нови обекти, в които предстои да се извършва търговия с тютюневи изделия.


Източник: Агенция "Митници"