Вие сте тук

Отговори на най-често задаваните въпроси относно мярката 60/40 са публикувани в сайта на МТСП

Отговори на най-често задаваните въпроси относно мярката 60/40 са публикувани в сайта на МТСП

В интерент страницата на социалното министерство е публикуван документ, съдържащ отговорите на някои от най-често задаваните въпроси относно мярката 60/40 за изплащането на компенсации на работодатели за запазване на работните места по време на извънредното положение заради COVID-19.

Част от разгледаните казуси са свързани с прилагане на схемата при намаляване на работното време, както и когато е ползван платен годишен отпуск, предоставен от работодателя на основание чл.173а, ал.1 от КТ за периода на преустановяването на работата. Също така е отговорено на отправено питане дали ако в компания е съкратен служител след 13.03.2020 г. и за него няма да се кандидатства за компенсации 60/40 , то има ли право компанията да кандидатства за останалите служители. 

Пълният Q&A лист може да бъде изтеглен ТУК

От Агенция по заетостта информират в прессъобщение в интернет старницата си, че отпада срокът (21 април 2020 г.) за подаване на заявление за изплащане на компенсации по ПМС №55. Промяната е направена с оглед на измененията в ЗМДИП и предстоящите такива в министерското постановление, за да се даде възможност на повече представители на бизнеса да се възползват от схемата 60/40 при новите условия.

Междувременно текат дебати за промените, които министерското постановление ПМС №55/30.03.2020 г.  ще трябва да претърпи с оглед на изменението в текста на Закона за извънредното положение, съгласно които "По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество за обсъждане на корекциите в Постанволение №55 се провежда онлайн на 13 април. БСК публикува от своя страна становище, в което са адресирани някои съществени забележки от страна на бизнеса, сред които е позицията, че задължението за запазване на заетостта от страна на работодатели, възползвали се от мярката 60/40 следва да се отнася единствено до работници и служители, за които е получена компенсация.