Вие сте тук

Предложенията на работодателите за пенсионна реформа не бяха подкрепени от социалните партньори

Предложенията на работодателите за пенсионна реформа не бяха подкрепени от социалните партньори

На проведената вчера, 10 март, поредна работна среща за обсъждане на предстоящи промени в пенсионния модел са разглеждани само предложения на работодателски организации, в това число на АИКБ и КРИБ.

Социалните партньори са отхвърлили предложението, направено от работодателските организации, да се увеличи възрастта за пенсиониране с по 6 месеца годишно. Друга идея, която не е срещнала подкрепа, е отмяната на II категория труд и промяна на критериите за риск и тежест на труда при I категория. 

На допълнително обсъждане ще бъде подложено предложението на АИКБ за промени в индивидуалният коефициент в пенсионната формула – като правна и икономическа същност и като начин на определянето му. Извън вчерашната дискусия са останали предложенията на работодателките организации, свързани с ТЕЛК-овете и с особеностите за пенсиониране за категорийните работници. 

Представителите на бизнеса настояват за нарастване с по шест месеца годишно на възрастта за пенсиониране на третата масова категория труд за двата пола до достигане на 65 години и на осигурителния стаж до 37 години за жените и 40 години за мъжете. На брифинга след срещата съветникът на министър Калфин - Николай Николов обобщава:

Това предложение не се подкрепи от никого от останалите участници, защото такова рязко увеличаване на възрастта натоварва едно и също поколение с тежестта на реформите в пенсионната система. Предложението на МТСП е за плавно увеличаване, така че системата да бъде предвидима.“ 

Друго предложение на работодателите е да се направи  разграничение между характера и обхвата на осигурителните плащания и тези, които имат характер на социално подпомагане. На тази основа осигурителната система окончателно и докрай да се „почисти“. Участниците в работната група са поискали допълнителна информация за кои точно плащания става въпрос. Съображението е, че има плащания, които имат социален характер, но които се финансират от бюджета. 

Отмяната на втора категория труд и промяна на критериите за риск и тежест на труда при първа категория труд е другата идея, която е срещнала категоричен  отпор от страна на участниците в срещата. 

Работодателите поискаха също така вдигане на възрастта за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд в съответствие с нарастването на възрастта при трета категория труд до достигане на разлика от 8 г. по-малко за първа категория и 3 г. по-малко за втора категория труд. Това предложение е обсъждано и прието на една от предходните срещи на работната група, припомня Николай Николов.

Подробно е разгледано и предложението на Асоциацията на индустриалния капитал в България за преразглеждане на индивидуалният коефициент в пенсионната формула. Представителите на АИКБ отбелязват, че настоящото положение не отчита нито трансфера (въпреки разглеждането му като вноска), нито субсидията и изкривява формулата за определяне на индивидуалния коефициент, което има за резултат несправедливо голямата му редукция – 28 на сто. Справедливото решение според АИКБ е, редукцията да не е в съотношението 5/(17,8), а в съотношение 5/((17,8+12+∼8)). Това ще отразява точно настоящото положение, с отчитане и на трансфера, и на субсидията от държавата, в резултат на което пенсията, плащана от фонд „Пенсии“ на ДОО ще бъде коригирана не с 28, а с 13 на сто. При всички случаи, коефициентът трябва да бъде определян година за година, въз основа на актюерски разчети. Приемането на това предложение няма да доведе до допълнителни разходи на фонд „Пенсии“ на ДОО сега, а след старта на изплащане на втора пенсия от УПФ, разходите на НОИ ще се редуцират, макар и с по-малък размер, отбелязват от асоциацията. 

От КРИБ пък предлагат въвеждане на лична осигурителна вноска за държавните служители и за служителите от специалните ведомства.

Към момента държавните служители не плащат лична осигурителна вноска. Когато обаче се разглеждаше това предложение се взеха предвид следните хипотези: Ако искаме държавните служители да получават нетна сума на заплатата си, такава, каквато получават сега и в същото време допуснем, че ще започнат да плащат сами осигурителната си вноска, то тогава трябва да се увеличи заплатата им с 240 млн. на година. Ако обаче бюджетът не намери 240 млн. за увеличаване на заплатите и приемем това предложение, то това ще доведе до намаляване на заплатите на държавните служители. Поради тези особености на хипотезите, решението беше сведено на вниманието на участниците в срещата, но не беше подкрепено от тях“, коментира предложението Николай Николов.

Работодателите декларираха своята позиция за запазване на тристълбовия пенсионен модел. Нашата цел е да го усъвършенстваме, защото в момента той се различава от този, който е приет през 2000 г.“, отбелязва още за медиите Николов.

Очаква се правителството да представи цялостен пакет от предложения за промяна на пенсионната система в края на месец март, след като бъдат изслушани възможно най-широк кръг от експерти и организации.


Източник: Министерство на труда и социалната политика