Вие сте тук

Ръст на приходите от данъци и значителен излишък по консолидираната фискална програма през април очакват от МФ

Ръст на приходите от данъци и значителен излишък по консолидираната фискална програма през април очакват от МФ

От публикуваната в сайта на Министерство на финансите пресинформация става ясно, че през април 2015 г. се очаква най-големият излишък за първите четири месеца на годината по консолидираната фискална програма от 2008 г. насам. По данните на финансовото министерство излишъкът ще е около 1 006 млн. лв. (1,2% от прогнозния БВП). 

Очакваното подобрение на бюджетното салдо се дължи преди всичко на по-високите приходи, отбелязват финансистите. Ръст освен при постъпленията от данъци има и при възстановените суми от ЕК в частта на помощите. Само за месец април Европейската комисия е възстановила на България 666,9 млн. лв. по оперативните програми и фондовете на ЕС, които представляват основно възстановени от ЕК разходи, извършени в края на 2014 година. От министерството отбелязват обаче, че сегашните приходи ще компенсират очакваното влошаване от разходите по сметките за европейски средства в края на 2015 г., които ефективно ще бъдат възстановени през 2016 г. и няма да постъпят по бюджета за настоящата година. 

В цифри

По предварителни данни приходите и помощите по консолидираната фискална програма към април 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 11 310 млн. лв. (37,3% от годишния разчет). Разходите към към 30.04.2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 10 304 млн. лв., което е 31,4% от годишния разчет.

Вноската в бюджета на Европейския съюз, платена от България в края на април, е 376,1 млн. лв.

Официални данни за изпълнението на консолидираната фискална програма за месец март 2015 г. също са публикувани в интернет страницата на МФОт данъци в хазната през март са постъпили 5 937,4 млн. лв. (постъпленията от ДДС са в размер на 1 969,4 млн. лв.). Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 1 624,7 млн. лв. Помощите от страната и чужбна(включително и тези от фондовете на ЕС) са 779,1 млн. лв. Разходите по КФП в края на първото тримесечие на годината са 7 539,4 млн. лв.

В контекста на тази статистика, от Института за пазарна икономика ни информират, че през 2015 г. до 2-ри май сме работили, за да платим данъците си към държавата. Датата е фигуративна и показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде моментално изземвано. В България -  Ден на свобода от правителството, а по-света датата е известна като Tax Freedom Day. От ИПИ обясняват методологията, по която се изчислява тя. съпоставят се приходите в консолидирания бюджет на държавата (без помощите) спрямо БВП на страната. Използват се само официални данни или прогнози на правителството. 


Източник: Министерство на финансите