Вие сте тук

Ръст от 7.5% на минималния осигурителен доход при 37 от общо 85 бизнес дейности в страната предложи социалният министър

Ръст от 7.5% на минималния осигурителен доход при 37 от общо 85 бизнес дейности в страната предложи социалният министър

Административно определяне на размерите на минималните осигурителни доходи за 37-те от общо 85 икономически дейности в страната, за които няма договорени прагове, е позицията на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

От пресцентъра на социалното министерство публикуваха предложението на министър Калфин за увеличение със 7.5 % на МОД за бизнес дейностите, при които се отчита ръст на икономическите показатели. По думите му: "Такова повишение се наблюдава при всички икономически дейности, с изключение на една - производството на тютюневи изделия. Точно заради отрицателния прираст там, предлагам и да няма корекция на минималния осигурителен доход и той да остане същия като този от миналата година.“ .

Като основна пречка за договарянето на осигрителни прагове е посочена липсата на диалог в сектрите без споразумение, която според социалния министър "се дължи или на несъществуването на организации на работници или работодатели, или просто, защото едната страна не е отговорила на настоятелните покани на другата за провеждане на преговори“.

В съобщението на МТСП е уточнено, че сред дейностите, за които не е постигнато споразумение и се е наложило административно определяне на МОД, са: производството на напитки, на лекарствени вещества и продукти, сухопътният, въздушният и водният транспорт и радио и телевизионните дейности и др.

"5 са икономическите сектори, в които синдикати и работодатели не са се разбрали и за които ние предложихме МОД. За определянето му взехме предвид размерите на средната работна заплата, средния осигурителен доход и печалбата за годината. Съобразихме се със средното нарастване на МОД,  за който се бяха договорили в другите сектори - 7.5%, като направихме изключение само за един сектор, при който икономическите показатели бяха отрицателни. Става дума за сектор „Производство на тютюневи изделия“. В него  реално  също ще има увеличение на минималната работна заплата

Припомняме, че четирите работодателски организации възразиха преди месец срещу варианта за административно определяне на МОД в секторите без споразумение. От  АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ все още не са обявили официалните си позиции по последното предложение на социалното министерство.