Вие сте тук

С 11% повече са разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2017 г.

С 11% повече са разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2017 г.

За един отработен час през второто тримесечие на 2017 г. работодателите плащат с 11% повече спрямо същия период на предходната година, сочат предварителните данни на НСИ.

Според публикуваната днес в страницата на Националния статистически институт информация в периода април-юни 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.4%. Най-голям е ръстът в сектора „Операции с недвижими имоти” - с 16.8%, следван от „Административни и спомагателни дейности” - с 16.1%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 14.6%. Най-малко са се увеличили разходите на работодателите за заплащане на труда на наетите от тях лица в сектори „Строителство” - с 4.7%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 5.0%, и „Финансови и застрахователни дейности” - с 5.7%.


Източник: НСИ