Вие сте тук

След ревизия на НАП - 20 млн. лв. данък върху доходите са укрити от общо 850 лица

След ревизия на НАП - 20 млн. лв. данък върху доходите са укрити от общо 850 лица

Ревизиите, които са направени от Национална агенция за приходите на 850 физически лица показват, че в периода от януари до юни 2014 г. те са укрили общо 20 млн.лв. дължими данъци върху доходите си. 

Ако сумите по връчените ревизионни актове не бъдат внесени в установения от закона двуседмичен срок, от Агенцията ще започнат принудителното им събиране. 

При подобни проверки най-често установените нарушения са несъответствие между стойността на притежаваното имущество (недвижими имоти, автомобили, лични вещи) и официално обявените от лицата доходи. В тоакива случаи ревизорите изготвят оценка за стойността на имуществото и след съпоставка с декларираните приходи разликата се облага с дължимия данък с лихвите за последните 5 години. Общият размер на установените задължения за данък върху доходите на физическите лица за първите шест месеца на тази година е 33 млн. лв.

Освен данните за официално регистрираната движима и недвижима собственост на ревизираните лица данъчните използавт при една такава проверка и информация за индивидуални покупки на висока стойност като яхти, битова техника, скъпи бижута и др., обясняват от НАП.

Често след подадените от регистрираните по ДДС фирми справки за купувачите им в електронната система на НАП биват засичани случаи, в които месечните вноски по лизинг и ипотечен кредит, например, са на стойност в пъти по-висока от официалния деклариран доход на съпрузите в едно домакинство.