Вие сте тук

Възстановяват по-бързо данък при подадена годишна декларация с баркод

Възстановяват по-бързо данък при подадена годишна декларация с баркод

От НАП напомнят, че възстановяването на данък е по-бързо при подаване на годишните декларации с баркод, тъй като при тях не се налага допълнително ръчно обработване и попълване на данните. Информацията от декларациите директно се прехвърляот формуляра след сканирането на баркода. Поради тази причина от приходната агенция съветват всеки свой клиент, който е декларирал данък за възстановяване, да попълни и подаде декларацията си с баркод.

От НАП припомнят, че суми се възстановяват в случаите, в които гражданите ползват данъчни облекчения. Пример за това са младите семейства, които изплащат ипотечен кредит. В този случай данъчната основа се намалявас направените през годината лихвени плащания по кредита. Дължимите данъци могат да бъдат намалени законно и с направени дарения, вноски за допълнително доброволно осигуряване, вноски по застраховка "Живот" и други. Когато е деклариран данък за възстановяване, той се прихваща от дългове към държавата или се възстановява по посочена от клиента банкова сметка.

Образец на годишната данъчна декларация с баркод клиентите на НАП могат да изтеглят рубрика "Документи за изтегляне".

Годишната данъчна декларация може да се подаде по пощата или  на място в някои пощенски станции, където ще се издава входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет. От Агенцията напомнят, че от 1 март всички плащания за данъци се превеждат по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като се прилага код за вид плащане 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.

Полезна информация за сроковете за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец април 2014 г. можете да намерите и ТУК.


Източник: http://www.nap.bg