Вие сте тук

Задължителните за търговците на тютюневи изделия идентификационни кодове ще могат да се заявяват след 15 април

Задължителните за търговците на тютюневи изделия идентификационни кодове ще могат да се заявяват след 15 април

Всички търговци, които в обектите си предлагат тютюневи изделия, ще трябва да се регистрират в електронна система за наблюдение и проследяване, разработена в съответствие с изискванията на Директива 2014/40/ЕС (Директивата за тютюневите изделия). Изискването за поставяне на уникален идентификатор, проследим във въпросната система, на всеки продукт на тютюневата индустрия е в сила за всички търговци на едро и дребно в Европейския съюз и е регламентирано в средата на декември 2017 г.  

Според европейските правни актове за цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари системата за наблюдение и проследяване и защитните елементи следва да бъде въведена до 20 май 2019 г., а за останалите тютюневи изделия (например пури, пурети и бездимните тютюневи изделия) — до 20 май 2024 г.

От Агенция "Митници" информират, че подаване на онлайн заявление, с което да се получат необходимите идентификационни кодове, ще е възможно след 15.04.2019 г. Адресът, на който ще е достъпна системата, е www.bgtpd.com. Издател на идентификационни кодове за България е “Печатница на Българска народна банка” АД.

Важно уточнение е, че идентификационни кодове ще трябва да бъдат заявени както за съответната фирма, така и за всеки един от обектите ѝ, в които се предлагат тютюневи изделия. 

За получаването на идентификационните кодове задължително е необходимо:

  • Издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия от Агенция “Митници”.
  • Валиден квалифициран електронен подпис, издаден на юридическото лице;
  • Валиден e-mail адрес, на който ще бъде изпратено потвърждение за регистрация в системата, самият идентификационен код и QR код, съдържащ съотеветния идентификатор;
  • Телефон за връзка;
  • Акцизен номер (ако има такъв)

Издаването на идентификационни кодове на икономически оператор и обект е безплатно.


Източник: Агенция "Митници"