Вие сте тук

Започват традиционните проверки по спазване на трудовото законодателство в морските курорти

Започват традиционните проверки по спазване на трудовото законодателство в морските курорти

Стартира ежегодната кампания на ГИТ за контрол по спазване на трудовото законодателство в морските курорти.

Началото за сезона беше обявено официално с проверки в Бургас, в които участие взе и социалният министър Зорница Русинова. 

От ИА "Главна инспекция по труда" съобщават, че през юли и август работата на трудовите инспектори в черноморските курорти ще бъде подпомагана и от служители от други области, тъй като това са месеците, в които се отчитат най-високите нива на сезонна заетост. Най-много подкрепления ще бъдат изпратени в Бургас, където броят на наетите лица през лятото е най-голям. Данните на НСИ сочат, че през 2015 г. ръстът през юли спрямо март е с около 40 000 наети. В другите области - Варна и Добрич, където също традиционно пикът на сезонната заетост е през престоящите два летни месеца, ще се разчита основно на оптимизиране на контролната дейност чрез наличния ресурс, съобщават от инспекцията. 

По данни на ГИТ от стартиралите от началото на юни до момента около 500 проверки в обекти със сезонен характер, свързани с ресторантьорството, хотелиерството и търговията, най-често се установяват нарушения по заплащането на положен нощен труд и разпределението на работното време. Без регистрирани в НАП трудови договори пък работят 50 лица, съобщават от трудовата инспекция. Освен акт за административно нарушение, за всеки безспорно доказан случай на работа без договор виновните лица ще бъдат санкционирани и финансово, като глобите не могат да бъдат по-малки от 1500 лв.

Наред с липсата на писмено сключен трудов договор, често срещано нарушение в проверяваните обекти е липсата на документи, удостоверяващи разпределението на работното време - кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да е приключил работният му ден. Затруднения при установяване на нарушения на работното време създават и отказите на работещите да оказват съдействие, коментират от агенцията. Важно напомняне е, че сигналите за нередности трябва да се подават в Инспекцията по труда докато не са преустановени трудовите правоотношения, тъй като в противен случай контролните органи на ИА ГИТ могат да санкционират работодателите за установени нарушения спрямо жалбоподателите, но не могат да ги задължат да ги отстранят. Друго важно уточнение е, че при неизплатени възнаграждения след прекратени трудови правоотношения работещите трябва да си търсят правата в съда. 


Източник: ИА ГИТ