Вие сте тук

По-важни промени в данъчните закони за 2024 г.

По-важни промени в данъчните закони за 2024 г.

1. По Закона за данък върху добавената стойност

  • Лицата, регистрирани по инициатива на НАП, имат право да издадат фактури за периода, когато са имали задължение за регистрация. За целта те може да анулират старата фактура, която се счита с включен данък и издават нова. Ако периодът е изтекъл, те издават протокол по реда на чл.117 на ЗДДС, който включват в дневника за продажби;
  • Нулевата ставка за доставките на хляб и брашно, за ползване на спортни съоръжения и обща туристическа услуга се удължава до 30.06.2024 г.;
  • Ставката от 9% за ресторантьорски услуги се удължава до 31.12.2024 г.;
  • Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се променя на 166000 лв., но от 01.01.2025 г., във връзка с Директива на ЕС.

2. Промени в Закона за местните данъци и такси

  • променен е чл. Чл. 61з. В обхвата на облаганите с патентен данък лица, вече влизат юридическите лица, стопанисващи ресторант, заведение за хранене, бар. Изискването към този тип заведения е да са с до 3 звезди, да са с оборот под 100 хил .лв., да не са регистрирани по ЗДДС. Тези лица вече не се облагат по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ, с изключение на данъците, удържани при източника по ЗКПО.