Вие сте тук

Асоциацията на швейцарските банкери с нови изисквания за ипотечни кредити

Асоциацията на швейцарските банкери с нови изисквания за ипотечни кредити

Асоциацията на швейцарските банкери (SBA) е решила да затегне изискванията за получателите на ипотечни кредити.

От началото на 2012 г. властите в Швейцария правят активни опити за избягване на ипотечната криза. За признаци на образуване на балон на пазара на недвижими имоти следят експерти от швейцарски и чуждестранни банки, които се опасяват от евентуален колапс на цените и ръст на лошите кредити.

Като част от опитите да се ограничи достъпа до евтини заеми на кандидатите за жилищни кредити е било позволено да използват не повече от 10% (вместо 20%) от средствата, натрупани под формата на пенсионни вноски. Правителството прибягва до помощта на така наречения "антицикличен буфер", който позволява на банките да предоставят финансова стабилност в случай на просрочие на кредит и рязък спад в стойността на ипотекирания имот. От своя страна, Федералната служба за контрол на финансовите пазари (FINMA) предлага (засега безуспешно) да принудят кредитополучателите да изплатят ипотеките по-бързо.

Ефектът от въведените ограничения не позволява да се твърди със сигурност, че опасността от "спукване" на "кредитния балон" е отминала.Според отчетите на банка UBS, които се изготвят четири пъти в годината, за първото тримесечие на 2014 г. индексът "Real Estate Bubble" се е понижил едва с 0.01 пункта в сравнение с предходния период. Процентът все още е висок и е в зоната на риск (1.22 или с 0.22 пункта по-висок от стойностите, над които може да се говори за ипотечен бум).

Миналата седмица SBA излезе с предложения за саморегулиране на ипотечния пазар. Една от мерките, които предлагат да бъдат въведени, е да се ускори изплащането на дълга. Кредитополучателите ще трябва да намалят размера на дължимата сума до 2/3 от цената на ипотекирания имот за 15 вместо за 20 години, както се изисква от приложимите наредби. Амортизация на дълга ще се проведе в равни дялове. Иновацията няма да засегне съществуващите ипотечни договори, дори ако има промените в тяхните условия (например, удължаване на валидността). 

Освен това цената на ипотекираното имущество трябва да съответства на по-ниската от двете цени - на себестойността или пазарната цена на имота.

Друга мярка касае финансовото състояние на семействата: съвместните доходи ще бъдат взети под внимание само ако и двамата съпрузи са солидарно отговорни по отношение на кредитора.

Специалистите от VermögensZentrum вече имат решение как да растат плащания по ипотечни кредити в съответствие с новите изисквания на SBA. При закупуване на жилища на стойност 1 млн. франка клиентите на банката могат да разчитат на кредит в размер на 800 000 франка. В същото време в съответствие с изискванията на законодателството така наречената "ипотека от първи ранг" не е повече от 65% от стойността на имота. Останалата част от сумата на получените заеми (150 000 франка), са  "ипотека от втори ранг", в която банките се нуждаят от по-висок процент. Тази сума се връща на банката в продължение на 15 години. До сега кредитополучателите са имали на разположение 20 години, за да изплатят "ипотека от втори ранг".

В момента, за да се вземе ипотечен кредит, в банката трябва да се представи документ, удостоверяващ доход не по-малък от 172 500 долара. Новите мерки предвиждат таванът да се вдигне до 180 000.Това означава, че за да изпълнят мечтата си за собствени жилища швейцарците ще трябва да печелят с 4,2% повече.