Вие сте тук

Две парламентарни комисии в ЕП гласуваха учредяването на Европейски фонд за стратегически инвестиции

Две парламентарни комисии в ЕП гласуваха учредяването на Европейски фонд за стратегически инвестиции

Парламентарните комисии по бюджети и икономически и парични въпроси в ЕП гласуваха вчера, 20 април, учредяването на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), ключов елемент в плана на ЕС за 315 млрд. евро инвестиции.

Фондът е ключов елемент в амбициозния План за инвестиции за Европа, с помощта на който  ще се подпомогнат стратегически инвестиции и ще бъдат подкрепени по-малките предприятия, които имат до 3000 работници. В прессъобщението по повод вчерашното гласуване се уточнява, че инициативата трябва да допринесе за реализирането на множество обещаващи проекти, без да поражда допълнителни финансови тежести за данъкоплатците. 

ЕФСИ ще бъде учреден в рамките на Европейската инвестиционна банка и ще подкрепя инвестиционни проекти, които са по-рискови, но икономически обосновани. Поемайки част от риска, фондът ще създаде условия за привличане на финансиране и от други източници.

Според информацията, публикувана в интернет страницата на Европейския парламент, Европейски фонд за стратегически инвестиции ще има общ капацитет от 21 млрд. евро, като в него ще влязат гаранции от ЕС за 16 млрд. евро, както и 5 млрд. евро от ЕИБ. По този начин Европейската инвестиционна банка ще има възможност да издаде облигации и да набере капитал за три пъти по-голяма сума, а след това да използва средствата за съфинансиране на проекти заедно с частни инвеститори. Предвижда се всяко евро от фонда да генерира 15 евро публични и частни инвестиции, което ще доведе до общи инвестиции от 315 млрд. евро.

Контролът върху дейността на фонда ще бъде извършван чрез одит от Европейската сметна палата и ЕП. По този начин ще се направи и оценка за това как инвестиционният план се справя на макроикономическо равнище.

Позиции на съавторите на доклада на ЕП

  • Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия): 

„Мултиплициращият ефект от 15 пъти е напълно реалистичен. Планът ще успее, ако съумее да мобилизира частните инвестиции, да подкрепи бизнеса, особено малките и средните предприятия, и да допринесе за задълбочаването на вътрешния пазар. Фактът, че той допълва други програми, е предпоставка за успеха на плана.“

  • Удо Булман (С&Д, Германия):

 „Инвестиционният план ще успее, само ако достигне ежедневието на хората: ако създаде повече и по-добри работни места, ако осигури устойчиво развитие за преодоляване на кризата. Демократичният контрол и участието на ЕП в процеса е задължително. Трябва да бъдат избрани проекти с висока икономическа и социална стойност, но с нужда от начален тласък, особено в недостатъчно финансирани области като инфраструктура, широколентови комуникации и енергийна ефективност.“

Преговорите в Съвета на ЕС за изготвяне на единна позиция по инвестиционния план трябва да започнат на 23 април. Очаква се гласуването в Парламента да стане през юни, така че фондът да започне работа до средата на 2015 г., в съответствие с плана на Европейската комисия.


Източник: Европейски парламент