Вие сте тук

ЕС и Швейцария автоматично ще обменят информация относно банковите сметки на своите жители от 2018 г.

ЕС и Швейцария автоматично ще обменят информация относно банковите сметки на своите жители от 2018 г.

В Швейцария няма да има банкова тайна за гражданите на Европейския съюз от 2018 г. На днешното си заседание Европейският парламент прие позицията си по споразумението с Швейцария, което би затруднило гражданите на ЕС при укриване на приходи от данъчните власти в банкови сметки в страната.

Според договора ЕС и Швейцария автоматично ще обменят информация относно банковите сметки на своите жители, включваща не само доходи като лихви и дивиденти, а също така и балансите по сметки и приходите от продажба на финансови активи.

По думите на докладчика Йепе Кофод няма да бъде допуснато укриването на активи с цел да избягване плащането на данъци. 

"Когато хората извършват данъчни престъпления, те взимат от парите, които биха могли да отидат за училища и здравеопазване. Краят на банковата тайна е много важна стъпка в тази борба срещу данъчните измами и за справедливо данъчно облагане“, подчертава Кофод.

Освен че гарантира, че Швейцария ще започне да прилага по-стриктни мерки, еквивалентни на тези, които са в сила в ЕС от март 2014 г., споразумението също така отговаря на глобалния стандарт за автоматичния обмен на информация за финансови сметки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, се казва още в прессъобщението на Европейския парламент. 

В документа са включени и разпоредби, целящи избягване на опасността за данъкоплатците да бъдат докладвани на данъчните власти за прехвърляне на активи или инвестиране в продукти, които попадат извън обхвата на споразумението.

За да влезе в сила от 1 януари 2017 г. споразумението трябва да бъде сключено своевременно, да бъдат проведени консултации с ЕП и то да бъде ратифицирано от швейцарския парламент, уточнява се още в съобщението за пресата.


Източник: Европейски парламент