Вие сте тук

Литва трябва да въведе еврото от 1 януари 2015 година.

Литва трябва да въведе еврото от 1 януари 2015 година.

Европарламентът подкрепи присъединяването на Литва към еврозоната. Еврото трябва да стане официална валута в страната от 1 януари 2015 година. Това е записано в приетата днес от Европейския парламент резолюция, съобщи за БТА пресслужбата на институцията.

Позицията на ЕП съвпада с препоръките на Европейската комисия и с позицията на Съвета на ЕС от юни тази година. Резолюцията е приета с 545 гласа "за", 116 "против" и 34 "въздържали се". В документа е записано, че Европейският парламент подкрепя присъединяването на Литва към еврозоната на 1 януари 2015 година. 

По думите на  евродепутатът Вернер Ланген (ЕНП, Германия), който е докладчик по темата "Това е добра новина за Литва, за балтийските държави и за стабилността на Европа. От 2006 година бе извършена много работа за постигането на ниска инфлация, стабилен валутен курс, нисък бюджетен дефицит и приемливо съотношение между дълг БВП. Нека поздравим Литва за влизането й в еврозоната".

Литва изпълнява всички критерии за присъединяване към еврозоната: средномесечна инфлация за последните 12 месеца от 0,6 процента (под референтната стойност от 1,7 процента); консолидиран държавен дефицит през 2013 г. от 2,1 процента от БВП (при препоръчителна стойност от 3 процента) и брутен държавен дълг от 39,4 процента от БВП (под препоръчителната стойност от 60 процента). Това сочат фактите от докладите за икономическото развитие на страната.

Литва ще стане 19-ата членка на еврозоната след Латвия (2014г.), Естония (2011 г.), Словакия (2009 г.), Кипър и Малта (2008г.), Словения (2007 г.), Гърця(2001 г.) и Белгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Холандия, Австрия, Португалия, Франция и Финландия (1999 г.).

Според доклада на ЕК останалите седем страни-членки на ЕС - България, Чешка република, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция, не са изпълнили всички критерии за приемане в еврозоната. От тях само Румъния има за цел да се присъедини към Единния европейски валутен съюз през 2019-а година, докато останалите шест държави (в т.ч. и България) не са определили конкретен срок. От всички страни - членки на Европейския съюз само Великобритания и Дания нямат намерение да се включат в еврозоната в средно и дългосрочен план. Всички останали европейски държави са задължени на даден етап да влязат в региона, споделящ единната европейска валута, след като те изпълнят всички критерии за това.