Вие сте тук

Почти 150 милиарда евро загубени приходи от ДДС в ЕС

Почти 150 милиарда евро загубени приходи от ДДС в ЕС

Загуби в размер на почти 150 милиарда евро за 2016 г. заради несъбрано ДДС оповестява в доклада си от днес, 21 септември, Европейската комисия.

Според проучването на институцията за страните в ЕС през цитираната година разликата между потенциалните и действително събраните приходи от данъка е 147,1 милиарда евро. Въпреки че това е с 10,5 милиарда евро по-малко от предходния период, сумата все пак е значителна. По думите на комисаря по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси „Държавите членки повишават събираемостта на ДДС в целия ЕС. Това трябва да се признае и оцени. Но годишната загуба от 150 милиарда евро за националните бюджети остава недопустима, особено когато от тази сума 50 милиарда евро пълнят джобовете на престъпници, измамници и вероятно дори терористи. Съществено подобрение ще има само когато бъде приета реформата на ДДС, която предложихме преди една година. Настоятелно призовавам държавите членки да преминат към окончателната система на ДДС преди изборите за Европейския парламент през 2019 г.“

В доклада на ЕК е посочено още, че в показателите на отделните държави членки продължават да се наблюдават съществени разлики. Неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС е намаляло в 22 от страните в ЕС. Добри показатели имат България, Латвия, Кипър и Нидерландия – при всяка от тях загубите на приходи от ДДС са спаднали с над 5 процентни пункта. Неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС бележи ръст в Румъния, Финландия, Обединеното кралство, Ирландия, Естония и Франция.

Проучването за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС е финансирано от бюджета на ЕС. При проучването е приложена „низходяща методика“ чрез използване на данни от националните сметки за съставяне на оценки за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС. В доклада от 2018 г. за първи път е включен по-широк анализ на ефекта на някои външни фактори като производителната структура на стопанството и безработицата, както и на фактори под прекия контрол на данъчната администрация, като размера на данъчната администрация и разходите за информационни технологии.

Разглежданите данни са в контекста на предложената през 2017 г. мащабна реформа в областта на ДДС с цел минимизиране на данъчните измами в ЕС


Източник: ЕК