Вие сте тук

Възможност за намалена ДДС ставка за е-книги е договорена на ниво ЕС

Възможност за намалена ДДС ставка за е-книги е договорена на ниво ЕС

Споразумение между финансовите министри на страните в Европейския съюз, постигнато на състоялата се на 2 октомври 2018 г. среща в Люксембург, ще позволи е-книгите и абонаментите за електронни медийни издания да бъдат третирани за целите на ДДС с по-благоприятен режим, прилаган за печатните еквиваленти.

Това решение е част от мерките, които ЕС предлага в посока осъществяване на задълбочена реформа система на ДДС, целяща оптимизиране на правилата за данъчно облагане и минимизиране на загубите от злоупотреби.

Освен възможността за прилагане на намалена ДДС ставка за електронните публикации, договорени са и нови правила за подобряване на ежедневното функциониране на системата на ДДС до прилагането на стратегията за цялостна реформа. Тези т.нар. „временни решения“ следва да намалят разходите за привеждане в съответствие и да повишат правната сигурност за бизнеса. След публикуването на доклада на Европейския парламент по това досие новите правила следва да се прилагат до 2020 г.

Съгласие е постигнато и за официално приемане на нови правила за обмен на повече информация и насърчаване на сътрудничеството между националните данъчни и правоприлагащи органи във връзка с престъпните схеми за измами с ДДС. 

По-строго ще се контролира и движението на парични средства в брой към и от ЕС. С приетия законодателен акт ще се затегне контролът на лицата, които на влизане или на излизане от ЕС носят в себе си парични средства в размер на 10 000 EUR или повече, като органите ще могат да се задействат и при суми, по-ниски от прага за деклариране (10 000 EUR) при наличие на подозрения за престъпна дейност, а в обхвата на митническия контрол ще се включат и паричните средства в брой, изпращани чрез пощенски или товарни пратки, предплатените карти и стоките с висока стойност, като например златото.

Следващата стъпка е договорените правила да бъдат ратифицирани и от Европейския парламент, след което ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и ще влязат в сила 20 дни по-късно.


Източник: ЕК