Вие сте тук

Йенс Вейдман отхвърли призивите за смекчаване на фискалните правила за държавния дълг и за бюджетния дефицит в еврозоната

Йенс Вейдман отхвърли призивите за смекчаване на фискалните правила за държавния дълг и за бюджетния дефицит в еврозоната

Управителят на Бундесбанк и член на Управителния съвет на ЕЦБ Йенс Вейдман отхвърли призивите на редица европейски политиците и най-вече на тези от Франция и Италия за смекчаване на правилата на Европейския пакт за стабилност и растеж.

Вместо да има отслабване на фискалните правила за държавния дълг и за бюджетния дефицит в еврозоната, тези правила трябва да бъдат засилени, заяви Вейдман в анализ за Зюддойче Цайтунг.

По думите на Вейдман съмнения относно устойчивостта на публичните финанси биха могли да причинят огромни сътресения във валутния съюз.В изказването си управителят на Бундесбанк подчертава, че би било пагубно да се забравят поуките от неотдавнашната криза с държавния дълг в региона.Устойчив икономически растеж не може да се развива на базата на високи нива на дълговете в частния или в публичния сектор, заявява за немското издание Вейдман.

Той отново подчертава, че паричната политика на ЕЦБ просто дава време на правителствата, като добави, че само чрез продължаващи усилия за структурни реформи в страните, засегнати от кризата, и чрез приемане на по-силни фискални правила, може да се преборят корените на кризата.

Йенс Вейдман подчерта, че многобройните искания от страна на политици за омекотяване на правилата са доста опасни - призиви, които се появяват доста скоро, след като се е оттеглил натиска на финансовите пазари.

Той разкритикува подобни призиви по-специално от редица френски политици, като отбеляза, че след въвеждането на еврото, Франция не е изпълнила лимита от 3% бюджетен дефицит от БВП в девет от 15-те години живот на еврозоната и посочи, че съотношението на публичния (държавния) дълг на страната към брутния вътрешен продукт се е повишило почти през всяка една година от старта на еврото.

Своите доста ясни предупреждения Йенс Вейдман отправи са на неофициална среща през уикенда в Париж под егидата на френския президент Оланд. Тук водещите членове на социалистически и социалдемократически партии в Европа призоваха за по-голяма гъвкавост в Пакта за стабилност и растеж в ЕС, което да спомогне за насърчаване на икономическия растежа в еврозоната.