Вие сте тук

Болничен, получил отказ от НОИ

Болничен, получил отказ от НОИ

Казусът разглежда болничен на служител, получил отказ от НОИ.

Въпрос:
Лице е изчерпало полагащите му се за годината болнични дни. Има издаден болничен лист, който поради посочената причина е отказан от НОИ. Фирмата, в която лицето работи, го е водила в болничен. Как трябва да се води служителят, след като НОИ отказва болничния - в неплатен или платен отпуск? Или трябва да се води на работа?

В мотивите за отказа НОИ изтъква, че болничният лист е предаден за проверка от инспекторите по осигуряването, тъй като издадените от ЛКК БЛ не могат да бъдат с продължителност, по-голяма от 180 дни непрекъснато без решение на ТЕЛК.

Отговор:

За посочения във въпроса период служителят следва да се води в болничен без право на обезщетение. Програмните продукти, чрез които се оформя досието на служителя и се изготвят ведомостите, би трябвало да имат подобна опция. Отсъствието в конкретния случай е аналогично с неплатения отпуск с трудов стаж по инциатива на работодателя. При преразглеждане на върнатия болничен НОИ може да прецени и насочи лицето към ТЕЛК за преразглеждане на случая и удължаване на болничния. Ако обаче служителят не бъде пренасочен към ТЕЛК и съответно няма корекция в болничния лист, фирмата трябва да уговори с лицето какъв вид отсъствие ще ползва и да се оформят надлежно необходимите документи. 

При всички положения болничният трябва да бъде върнат към НОИ за преразглеждане, тъй като те могат да преценят да насочат служителя към ТЕЛК, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 13 от Наредбата за медицинската експертиза лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина имат право да издават болничен лист на едно и също лице за една и съща болест до 14 дни непрекъснато, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. Ако лицето се нуждае от повече болнични дни, случаят се пренасочва към ЛКК и ТЕЛК.

Повече решения на казуси по темата за болничните четете в Портал ТРЗ Нормативи тук >>