Вие сте тук

Едно „негарантирано“ изключение

Едно „негарантирано“ изключение

Най-модерната тема напоследък са проблемите около КТБ. БНБ като експертна, уважавана и авторитетна институция си промени мнението за месец половин дузина пъти, което беше коментирано. И не за това е тази статия.

Едно „негарантирано“ изключение

Така или иначе влоговете до 196000 лв. са гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките. Вложителите ще получат тези гарантирани депозити в периода между 21-ви юли и  6-ти февруари. А 6-ти февруари се получи като сумирахме максималния 6 месечен срок за особен надзор над КТБ, започнал на 21-ви юни заедно с максималния срок от 30 работни дни за започване на изплащането на суми от фонда. Освен ако не се промени някой закон отново…

Но статията е с малко по-странична тема. 

Как ще процедират вложителите със суми над 196000 лв.? Най-логичното е да си потърсят парите по съдебен път. Да, според закона, те не са гарантирани. Но и според закона една банка трябва да работи по определени правила. И основното задължение да се спазват тези правила е на БНБ. Дали БНБ е упражнявала законовите си задължения? Определено не е. Арестът на подуправителя на БНБ, отговарящ за банковия надзор е факт. Който определено ще е изключително силен правен аргумент в полза на тезата, че държавата следва да е отговорна, защото не е изпълнявала задълженията си.

Но статията, видно от заглавието е с малко по-странична тема.

Как мислите се влагат в една банка суми над 200000 лева? В почти всички случаи след специален разговор между вложителя и банковото ръководство. Този разговор касае различни аспекти на договора, но най-важният е размерът на банковата лихва. И в огромния процент от случаите вложителите на подобни суми са договорили привилегировани лихвени условия, доста по-добри отколкото дребните вложители. Как се отнася към тези договорености Закона за гарантиране на влоговете в банките? Той просто изключва от гарантираните вложения сумите, за които са договорени различни от публично обявените от банката условия. 

Всъщност с тази статия искахме да кажем, че голямата част от едрите вложители, при фалит на КТБ, няма да получат дори и 196000 лв. от своите вложения. 

Още един стимул за продължителна съдебна битка.