Вие сте тук

Издава ли се фактура при авансово плащане, получено при ремонтиране на машина от Германия?

Издава ли се фактура при авансово плащане, получено при ремонтиране на машина от Германия?

Българска фирма ще ремонтира машина за немска фирма. ЧМР за ремонт на машината включва боядисване, механична обработка, смяна на ел. апаратура и др. Щом ремонтът приключи, машината ще бъде върната на немската фирма. Немската фирма, която има валиден ДДС номер, плаща в аванс 50% от стойността на ремонта. Необходимо ли е българската фирма да издаде фактура за това авансово плащане?

Отговор на поставения въпрос дава експерт на Портал Счетоводство:

Според  чл. 113, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице - доставчик има задължението да издаде фактура за направената от него доставка на стока или услуга или при получаване на плащане в аванс преди доставката. Изключение правят случаите, когато доставката бива документирана с протокол по чл. 117. 

При авансово плащане фактура се издава не по-късно от 5 дни от получаване на плащането, освен при случаите на вътреобщностна доставка на стока, включително при авансово плащане по такава. 

Тук имаме доставка на услуга – ремонт на машина, изключението не може да се приложи и за авансовото плащане трябва да се издаде фактура, не по-късно от 5 дни от датата, на която е получено.

Повече по казуса можете да прочетете в Портал Счетоводство тук >>>